Nördpolitik på Dreamhack

Kanske kan politik och dataspel tyckas ligga långt ifrån varandra, men på Dreamhacks andra dag möttes den under ett par timmar. Det skulle snackas spel som kulturform, om e-sport och riktigt sport och dataspelens plats i skolan i en paneldebatt med de politiska ungdomsförbunden.

På plats att leda debatten var Per Strömbäck, lobbyist och talesperson för dataspelsbranchen och Micke Gunnarsson som till vardags föreläser om ungdomar och digital utveckling . Dessutom fanns det representanter ur ungdomsförbunden  från Piratpartiet, Grön ungdom, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Publiken lyste dock med sin frånvaro. Kan det kanske vara så att intilliggande Dreamarena extreme lockade mer?

Däremot gav den lilla skaran i publiken sig livligt in i diskussionerna som startade med frågan vad partierna vill göra för att främja spelutveckling. Piratpartiet inledde med att förklara kort hur de vill satsa på individers egen förmåga att utveckla spel och lyfte fram minecraft som exempel. Grön ungdom och Centern fortsatte lite i samma bana och menade att man måste satsa på idéer och genom att sänka åldersgränsen för att starta företag göra detta möjligt. Representanten från Folkpartiet  lyfte fram utbildningen som ett viktigt verktyg för att öka kompetensen hos blivande spelutvecklare och på så sätt stärka Sveriges dataspelsexport. Kristdemokraterna stack här ut bland övriga panelmedlemmar och menade att IT och dataspelsbranschen har lyckats så bra eftersom den växt alldeles för fort för att regeringen hunnit reglera den och menar att det bästa vore att ”fortsätta hålla tassarna borta”.

Vidare snackades det om dataspel är kultur och om stöd till föreningar med dataspelsinriktning. En diskussion om datorn som hjälpmedel gled ganska snabbt över i skolpolitik. Det hade varit kul om man hade stannat kvar lite längre i diskussioner kring dataspel och tagit upp frågan ”är e-sport en riktig sport?”  som utlovades innan. Men, diskussionen fortsätter som alltid på nätet så vad tycker ni? Är dataspel kultur och är e-sport en riktig sport?

Skriv en kommentar

Glömt ditt lösenord